XXIX. ORSZÁGOS URBANISZTIKAI KONFERENCIA 2023

KI FEJLESZTI A VÁROST?

Érdekek, konfliktusok és együttműködések a terület- és városfejlesztésben

2023. október 19.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Konferencia programja

PROGRAM

8:30      REGISZTRÁCIÓ

9:00      KÖSZÖNTŐK

Dr. Salamin Géza / a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke

Dr. Csite András / HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ

9:20     PLENÁRIS ELŐADÁSOK

Böszörményi-Nagy Gergely / MOME, alapítványi elnök: Hogyan építi
a megújuló MOME Budapestet és Magyarországot?

Karácsony Gergely / Budapest Főpolgármestere: Budapest és/vagy vidék?

Fürjes Balázs / a Nemzetközi Olimpiai Bizottság állandó tagja : Budapest, a nemzeti story

Mayer Gábor / Területfejlesztési Minisztérium, Területfejlesztésért Felelős Államtitkár: A területfejlesztés aktuális kérdései

10:45    KÁVÉSZÜNET

11:15     PLENÁRIS ELŐADÁSOK

Lamos Péter / Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft.:

                     Infrastrukturális fejlesztések Veszprémben és a régióban

Balás Gábor / HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ: Hatásvizsgálatok szerepe a terület- és városfejlesztésben egy közlekedési nagyberuházás példáján keresztül

Szőllősi Gábor / Gardenfutura Kft.: Szivacsváros – multifunkcionális városi növényágyások az élhető városokért

 12:00    PLENÁRIS KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS

A kulcs a szimbiózis! – Az ingatlanfejlesztések a városért vagy a város az ingatlanfejlesztésekért?

Moderátor:         Ditróy Gergely / Portfolio.hu

Résztvevők:        Takács Ernő / Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület, elnök, Wing Zrt. vezérigazgató-helyettes

Ágházi Gyula / Gránit Pólus csoport, vezérigazgató

Hartvig Lajos / Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft., alapító, vezető tervező

Baross Pál / Greenbors Consulting Kft., vezető ingatlan-stratégiai tanácsadó

13:00    EBÉDSZÜNET

HELYSZÍN: MASTER ÉPÜLET, AUDITORIUM (1. szint)

 

14:00-15:00 Szekció 1.

TOP kerekasztal: IVS-től FVS-ig – Stratégiai várostervezés gyakorlata

Moderátor:       Szaló Zsófia / Miniszterelnökség, Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály

Résztvevők:       Hollai Krisztina / HBH Stratégia és Fejlesztés Kft., ügyvezető

Róka László / Megakom Tanácsadó Iroda, ügyvezető

Dr. Sódar Anita / Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető

Kertészné Zsuzsa / stratégiai tervezésért felelős projektmenedzser, Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.

Porga Gyula / Polgármester, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

15:00-16:00 Szekció 2.

Kerekasztal: Piaci bérlakásépítés hazai lehetőségei

Moderátor:       Szabó Julianna PhD / Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszék, egyetemi docens

Résztvevők:       Párdi Zsófia / Társaság a Lakásépítésért egyesület

Pósfai Zsuzsanna / Periféria Kutatóközpont

Kiss Gábor / Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnöke, Metrodom Kivitelező Kft., ügyvezető igazgató

 

16.00-16.30 KÁVÉSZÜNET

16:30-17:30 Szekció 3.

Kerekasztal: Barnamezős fejlesztések lehetőségei az új építészetről szóló törvény fényében

Moderátor:       Balás Gábor / HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Kft.

Résztvevők:       Lánszki Regő / Építészeti államtitkár, Építési és Közlekedési Minisztérium

Erő Zoltán / Budapest Főváros Főépítésze

Kiss Gábor / Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnöke, Metrodom Kivitelező Kft., ügyvezető igazgató

Koszorú Lajos / Város-Teampannon Kft.

HELYSZÍN: MASTER ÉPÜLET, M 012 A TEREM (0. szint)

14.00-15.00 Szekció 1.: Régióközpontok fejlesztése kutatói-szakértői szemmel
MRTT kerekasztal beszélgetés

Moderátor:       Rácz Szilárd PhD / tudományos főmunkatárs, osztályvezető, KRTK Regionális Kutatások Intézete

Résztvevők:       Berkes Judit PhD / egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem

Józsa Viktória PhD / ügyvezető, Nord Consult Kft.

Szabó Pál PhD / tanszékvezető egyetemi docens, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék

Csomós György DSc / egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

 

15.00-16.00 Szekció 2.: Régióközpontok fejlesztése kutatói-szakértői szemmel
Szekcióvezető: Gál Zoltán CSc 

15.00-15.15 Lőrincz Edina: Kulturális és kreatív ipari elképzelések a főváros fejlesztési terveiben a 2014-2030 közötti időszakban
15:15-15:30 Dr. Hornyák Miklós: Magyarországi városrégiók versenyképességének mérése és elemzése
15:30-15:45 Gyulai Tamás: Területi innováció magyarországi városokban?
15:45-16:00 Dorogi Zoltán: Debrecen régióközponti szerepének felértékelődése: lehetőségek, kérdések és szinergiák

 

16.00-16.30 KÁVÉSZÜNET

 

16:30 – 17:30 Szekció 3.: Településfejlesztés és rendezés
Szekcióvezető: Bérczi Szabolcs

16:30-16:45 Dr. Kaiser Tamás: A társult önkormányzatok és a központ viszonyrendszere: az angol devolúció tanulságai
16:45-17:00 Dr. Csák László: Követik vagy vezetik a településrendezési jogszabályok a változásokat Romániában?
17:00-17:15 Nagy Judit Ildikó: Urban legend? – A vizuális térélményektől a kreatív városfejlesztési modellig Kreatív és kulturális gazdaságfejlesztés szektoriális együttműködésben megvalósuló modelljei a pannon városokban
17:15-17:30 Rádai Dániel: Kinek és miért épül a város – Állami és nagy magánberuházások árnyékában

HELYSZÍN: MASTER ÉPÜLET, M 012 B terem (0. szint)

14.00-15.00 Szekció 1.: Társadalmi bevonás és közösségi tervezés a településfejlesztésben
Szekcióvezető: Kőszeghy Lea

14.00-14.15 Heiner Soma Ádám: A közösségi várostervezés tapasztalatai a zöld átállás előmozdításában egy régióközpont példáján
14.15-14.30 Balázs Bálint: A településfejlesztés társadalomtudományi oldala: Elemzési módszertan a lakosok településviszonyulásának megismerése érdekében – Egy kérdőíves felmérés tapasztalatai
14.30-14.45 Varga Imre: Ki fejleszti a várost? A konfliktushelyzetek szimulációját is felvállaló oktatás, mint a szakmai identitás választás helye
14.45-15.00 Le Marietta, Böröndy Júlia: Mi kell ahhoz, hogy megjelenjenek a nők szempontjai a magyar várostervezésben?

15.00-16.00 Szekció 2.: Településtervezés és térhasználat
Szekcióvezető: Csaba Ders

15.00-15.15 Kőszeghy Lea: Új kihívások, változó tervezési paradigma, speciális kontextus: a településtervezés működése Magyarországon szakmagyakorlók tapasztalatai, és véleménye szerint
15.15-15.30 Tóth Bálint: Vegyesfelhasználású fejlesztések a Phoenix-metropoliszrégióban – Fenntarthatósági és társadalmi inputok, jelenlegi és várható trendek
15.30-15.45 Dr. Kovács Tibor: Kisváros-fejlődés, reziliencia, kultúra összefüggései: egy kisújszállási esettanulmány
15.45-16.00 Tóbiás Katinka: A videojátékok hatása a térhasználatra

 

16.00-16.30 KÁVÉSZÜNET

 

16.30-17.30 Szekció 3.: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Építészeti Intézet diplomamunkáinak bemutatása

16:30-16:45 Fazakas Imola: Tájhasználók / túlélési stratégiák léptékkísérlete >>> Részletek
16:45-17:00 Gunther Júlia: Városi élelmiszer-önrendelkezés >>> Részletek
17:00-17:15 Laki Ábel: A 78. számú vasútvonal revitalizációja >>> Részletek
17:15-17:30 Suba-Faluvégi Szilárd: KÉKTÓ PUSZTA Regeneratív tangazdaság és pásztoriskola >>> Részletek

HELYSZÍN: MASTER ÉPÜLET, M 019 terem (0. szint)

14.00-15.00 Szekció 1.: Szuburbanizáció és az agglomerációs városi térség 1
Szekcióvezető: Dr. Kocsis János Balázs

14.00-14.15 Dr. Kocsis János Balázs: Új népesség megjelenése és a helyi gazdaság átalakulása a szuburbán övezet településein
14.15-14.30 Pintér János: A lakossági szuburbanizációból adódó konfliktusok térbeliségének és típusainak feltárása a közösségi médián keresztül: ballószögi esettanulmány
14.30-14.45 Porhajas Gábor László: Az agglomerációs folyamatok hatásai a győri várostérség önkormányzataira
14.45-15.00 Zsigó Zsanett: Lakópark boomtól a változtatási tilalomig – A lakásépítések városalakító szerepe Érden

 

15.00-16.00 Szekció 2.: Szuburbanizáció és az agglomerációs városi térség 2
Szekcióvezető: Dr. Kocsis János Balázs

15.00-15.15 Koszorú Lajos: Munkakultúra és életmódváltozások trendjei hogyan hatnak az életvitelre vele együtt a lakhatásra a budapesti és az országos nagyvárosokban és agglomerációikban.
15.15-15.30 Nagy Gábor: A szuburbanizáció folyamatának kettős értelmezése a lakáspiaci indikátorok tükrében a hazai nagyvárosi kör példáján
15.30-15.45 Szkalisity András: Magyarországi nagyvárosok rekreációs területeinek differenciált fejlődési pályái – a hobbikertektől a szegények szuburbanizációjáig
15.45-16.00 Vigvári András: Spontán lakóövezetek a nagyvárosok peremén: a zártkertek benépesülése

 

16.00-16.30 KÁVÉSZÜNET

16.30-17.30 Szekció 3.:Lakáspiac és lakhatás
Szekcióvezető: Dr. Kocsis János Balázs

16:30-16:45 Váradiné Naszályi Márta: Lakhatás és a lakásállomány fejlesztésének irányai és lehetőségei a Várnegyedben
16:45-17:00  Pósfai Zsuzsanna: Egy új megfizethető bérlakásszektor potenciális célcsoportjai és lehetséges finanszírozási módjai
17:00-17:15 Vámos Ramóna: A mikro-szegregáció kísérleti vizsgálata Szegeden
17:15-17:30 Matus István: Világörökség, a KEZELÉSI TERV hiánya és rOMLÁSVESZÉLY! Amikor a „jóakarat” az ellentett hatást generál. Állami ösztönzők és kormányzati fejlesztések területi, negatív hatásai

HELYSZÍN: GOND – ŰZŐ

 

14.00-15.00 Szekció 1: Egészséges utcák és terek

Szekcióvezető: Bodor Ádám / Mobilitásfejlesztési Igazgató, BKK Zrt.

14.00-14.15 Nagy Gyula: Mikromobilitás: közlekedési káosz vagy paradigmaváltás? – egy szegedi felmérés eredményei

14.15-14.30 Rádai Dániel: Józsefvárosi utcaprogram

14.30-15.00 Egészséges utcák és terek – kerekasztal beszélgetés

Moderátor:       Bodor Ádám / Mobilitásfejlesztési Igazgató, BKK Zrt.

Résztvevők        Molnár Berta / BKK Zrt.

Nagy Gyula / egyetemi adjunktus, SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

Frankfurt Beatrix / építési osztályvezető, Várostervezési Főosztály, Fővárosi Önkormányzat

Rádai Dániel / alpolgármester, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros

 

15-00-16.00 Szekció 2.: Az agglomerációs közlekedés kihívásai – vitaindító előadások
Szekcióvezető: Vitézy Dávid/ a MUT Közlekedési Tagozatának elnöke, közlekedési és város-mobilitási szakértő

15.00-15.15 Dalos Péter, Bereczky Ákos: „Álmaimban Amerika” avagy: megállíthatatlan-e Budapest szétterülése?
15.15-15.30 Filippov Gábor: Vonzóbb magyar nagyvárosok – Mi a probléma a szuburbanizációval, és mit lehetne tenni ellene?
15.30-15.45 Gertheis Antal: Agglomeráció kerékpáros fejlesztésének irányai

 

16.00-16.30 KÁVÉSZÜNET

 

16.30-17.30 Szekció 3.: Az agglomerációs közlekedés kihívásai – kerekasztal beszélgetés

Moderátor: Vitézy Dávid / a MUT Közlekedési Tagozatának elnöke, közlekedési és város-mobilitási szakértő
                     Filippov Gábor / kutatási igazgató, Egyensúly Intézet
                     Dományi Bálint / építész, urbanista
                     Gertheis Antal / ügyvezető, Mobilissimus Kft.

HELYSZÍN: GOND – ŰZŐ, TÁRGYALÓ

14.00 – 15.00 Zöldinfrastruktúra és fenntarthatóság az urbanisztikában
Szekcióvezető: Gerzánics Annamária

14.00-14.15 Balogh Ábris: Kaphat-e zöld utat a Budai Zöld Öv?
14.15-14.30 Tráser Nándor Zoltán: A városi zöldterületek fejlesztésének korlátozó tényezői és komplexitása Szeged példáján
14.30-14.45 Dr. Szilvácsku Miklós Zsolt: Nagyberuházások és favédelem kivitelezői és igazságügyi szakértői szemmel
14.45-15.00 Jelinek Juda: 2050 – retrofittinggel a net zero, város felé Az utólagos épületátalakítások kulcs szerepe a CO2-kibocsátás csökkentése és a nyersanyag-energiahiány okozta kettős kihívás leküzdésében

>>> absztraktfüzet letöltése

PLENÁRIS ELŐADÁSOK

17:40    Lánszki Regő / Építészeti államtitkár, Építési és Közlekedési Minisztérium

18:10    Egyéni Hild-díj átadása

Dr. Salamin Géza / Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke

18:20    Közönségdíjak átadása

18:30    Zárszó

Dr. Salamin Géza / Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke